Leeftijd examen zware motor verlaagd naar 21 jaar

Op 18 september 2017 maakte het CBR bekend dat de leeftijd om examen te mogen doen voor de zware motor (Categorie A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. In de praktijk betekent dit het volgende: Als je het A-rijbewijs haalt voor je 24e mag je op een motorfiets rijden van maximaal 35 Kw (Categorie A2) voor een duur van 2 jaar. Deze beperking vervalt automatisch na 2 jaar of als je eerder de leeftijd van 24 jaar bereikt. Het gaat hier om nieuwe wetgeving waarbij het CBR nog druk bezig is de systemen aan te passen. Zo is het pas vanaf eind november mogelijk examens A (Zwaar) in te plannen voor mensen jonger dan 24 jaar.

Er zijn dus nog steeds drie verschillende rijbewijzen voor de motor, A1, A2 en A. Een beschrijving hiervan vindt je hier: